bg721

Newyddion

Beth yw hambwrdd blagur hadau

Wrth i ni symud o'r hydref i'r gaeaf, mae'r tymor tyfu cnydau yn yr awyr agored yn dod i ben ac mae caeau'n dechrau cael eu plannu â chnydau oer-wydn.Ar yr adeg hon, byddwn yn bwyta llai o lysiau ffres nag yn yr haf, ond gallwn barhau i fwynhau'r llawenydd o dyfu dan do a blasu ysgewyll ffres.Mae hambyrddau egino hadau yn ei gwneud hi'n hawdd ei dyfu, gan ganiatáu ichi fwyta'r llysiau rydych chi eu heisiau gartref.

Pam defnyddio hambwrdd eginblanhigyn hadau?
Mae'r cyfnodau egino hadau a ffurfio eginblanhigion yn gamau sensitif a bregus ym mywyd planhigyn.Ar gyfer egino hadau llwyddiannus, rhaid i'r dull hau fod yn gywir.Ambell waith mae'r hadau'n methu ag egino oherwydd hau anghywir.Mae rhai pobl yn hau hadau yn yr awyr agored, yn uniongyrchol i'r ddaear yng ngolau'r haul.Os nad yw'r hadau'n addas ar gyfer y dull hwn o hau, maent mewn perygl o gael eu golchi i ffwrdd, eu chwythu i ffwrdd gan y gwynt, eu claddu yn y pridd, a pheidio â egino o gwbl.Gallwn osgoi'r trafferthion hyn trwy hau hadau bach, sensitif gyda chyfraddau egino isel mewn hambyrddau eginblanhigion hadau.

带盖详情页_01

Manteision hambyrddau eginblanhigion:
1. Mae hadau ac eginblanhigion hefyd yn cael eu hamddiffyn rhag tywydd garw;
2. Gellir cychwyn planhigion ar unrhyw adeg o'r flwyddyn trwy hau hadau mewn hambyrddau eginblanhigion.
3. Mae'r hambwrdd eginblanhigyn yn hawdd i'w gario a gellir ei gludo o un lle i'r llall heb achosi difrod i'r planhigion.
4. Gellir ailddefnyddio'r hambwrdd eginblanhigion.Ar ôl i'r eginblanhigion gael eu trawsblannu, gellir hau rownd newydd o hadau yn yr un hambwrdd ac mae'r broses yn parhau.

带盖详情页_02

Sut i egino?
1.Dewiswch yr hadau sydd yn benodol ar gyfer egino.Mwydwch nhw mewn dŵr.
2.Ar ôl socian, dewiswch yr hadau drwg a rhowch yr hadau da yn yr hambwrdd grid yn gyfartal.Peidiwch â'u pentyrru.
3.Ychwanegwch ddŵr i mewn i'r hambwrdd cynhwysydd.Ni all y dŵr ddod i fyny i'r hambwrdd grid.Peidiwch â boddi hadau mewn dŵr, fel arall bydd yn pydru.Er mwyn osgoi arogli, newidiwch ddŵr am 1 ~ 2 gwaith bob dydd.
4.Gorchuddiwch ef gyda chaead.Os nad oes caead, gorchuddiwch ef â rhwyllen papur neu gotwm.Er mwyn cadw'r hadau'n wlyb, ysbaddu rhywfaint o ddŵr am 2 ~ 4 gwaith bob dydd.
5.Pan fydd y blagur yn tyfu hyd at 1cm o uchder, tynnwch y caead.Chwistrellwch ychydig o ddŵr am 3 ~ 5 gwaith bob dydd.
6.Mae'r amser egino hadau yn amrywio o 3 i 10 diwrnod.Cyn eu cynaeafu, rhowch nhw yng ngolau'r haul am 2 ~ 3 awr i gynyddu cloroffyl.

带盖详情页_04

 

Mae'r hambwrdd eginblanhigion hadau nid yn unig yn addas ar gyfer tyfu ysgewyll.Gallwn ddefnyddio'r hambwrdd eginblanhigion i dyfu ysgewyll ffa.Yn ogystal, mae ffa, cnau daear, glaswellt gwenith, ac ati hefyd yn addas i'w plannu yn yr hambwrdd blagur hadau.
Ydych chi erioed wedi defnyddio hambyrddau eginblanhigion i dyfu eginblanhigion?Sut ti'n teimlo?Croeso i gyfathrebu.


Amser postio: Tachwedd-10-2023